KS Wisła Jabłonna - strona nieoficjalna

Logowanie

Ostatnie spotkanie

K.S Wisła JabłonnaK.S II Łomianki (B)
K.S Wisła Jabłonna 3:4 K.S II Łomianki (B)
2018-11-10, 17:00:00
Modlińska 102, Jabłonna
galeria »   relacja »
oceny zawodników »

Wyniki

Ostatnia kolejka 13
ŁKS Łochów 2:2 AP Marcovia II Marki
K.S Wkra Pomiechówek 1:3 K.S Rządza Załubice (B)
MKS Wicher Kobyłka 7:0 PSS Legion Warszawa
SKP Korona Warszawa 3:0 PWKS Huragan II Wołomin
UKS Błyskawica Warszawa (S) 1:5 K.S Bednarska Warszawa (B)
MKS Hutnik Warszawa 6:2 WKS Rząśnik (B)
K.S Wisła Jabłonna 3:4 K.S II Łomianki (B)

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 571, wczoraj: 914
ogółem: 1 276 310

statystyki szczegółowe

Statystyki drużyny

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PIŁKI NOŻNEJ PR

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PIŁKI NOŻNEJ PROWADZONYCH PRZEZ KLUB SPORTOWY WISŁA JABŁONNA

 

1.Zajęcia z piłki nożnej odbywają się na boiskach Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie, w hali sportowej przy Gimnazjum im. Orła Białego i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie .

2.Zajęcia z piłki nożnej, sparingi i mecze ligowe odbywają się w dniach i godzinach uzgodnionych i podanych do wiadomości na stronie internetowej www.wislajablonna93.futbolowo.pl oraz bezpośrednio przez trenera, zawodnikom i w przypadku osób niepełnoletnich również ich Rodzicom i Opiekunom prawnym.

3.Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonych godzinach i zawodnicy powinni być w szatni min 15 minut przed rozpoczęciem treningu, by przebrani o wyznaczonej godzinie wychodzili na trening.

4.Zawodników obowiązują buty do gry w piłkę nożną odpowiednim do miejsca prowadzenia zajęć (boiska: trawiaste i orlik - korki, hala i sala gimnastyczna – obuwie halowe). W  innym obuwiu zawodnik nie będzie dopuszczony do zajęć.

5.Uczestników zajęć obowiązuje przynoszenie i zakładanie skarpet piłkarskich oraz ochraniaczy.

6.Zawodnicy zobowiązani są do regularnego uczestnictwa w treningach, sparingach, turniejach i zawodach, których organizatorem lub uczestnikiem będzie KS Wisła Jabłonna z wyjątkiem usprawiedliwienia wynikającego z choroby, kontuzji lub po wcześniejszym poinformowaniu trenera z powodu wyjazdu rodzinnego.

7.Trenerzy raz na pół roku dokonują oceny uczestnika zajęć odnośnie obecności, zachowania, systematyczności i postępów w grze.

8.Klub ma prawo skreślenia zawodnika z zajęć sportowych w przypadku nagannego zachowania i nie przestrzegania zaleceń trenera podczas zajęć.

9.Naganne zachowanie Rodzica/Opiekuna w tym nagminne głośne komentowanie gry i krzyki w kierunku zawodników i trenera podczas treningu lub meczu również może spowodować skreślenie z listy zawodników.

10.Rodzice i Opiekunowie podczas prowadzonych zajęć oraz meczu mogą przebywać jedynie po stronie trybun, a ewentualne swoje uwagi i pytania zgłaszać trenerom lub członkom Zarządu po zakończonych zajęciach.

11.Po rozpoczęciu systematycznego udziału w zajęciach Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są dostarczyć badania lekarskie oraz są zobowiązani do systematycznego przedłużania ważności tych badań. W przypadku braku aktualnych badań zawodnik nie będzie dopuszczony do zajęć do momentu dostarczenia aktualnych badań.

12.Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia deklaracji zgłoszeniowej dotyczącej uczestnictwa dziecka w zajęciach sportowych i do wyrażenia zgody na udział dziecka w tych zajęciach.

13.Brak deklaracji zgłoszeniowej, oświadczenia Rodziców/Opiekunów prawnych wyrażającego zgodę na uczestnictwo oraz brak ważnych badań lekarskich spowoduje niedopuszczenie dziecka do zajęć.

14.Udział zawodników KS Wisła Jabłonna w innych niż klubowe treningach piłkarskich i obozach bez wiedzy i zgody pisemnej trenera prowadzącego może wiązać się z automatycznym skreśleniem z listy zawodniczej, za wyjątkiem kolonii sportowych nie organizowanych przez inny klub lub stowarzyszenie piłkarskie.

15.Podczas turniejów i meczów zawodnicy będą otrzymywali strój, który po zawodach należy zwrócić trenerowi.

16.Rodzice/Opiekunowie proszeni są o spisanie numerów telefonów do trenerów i wcześniejsze informowanie ich o przyczynach nieobecności w zajęciach i innych sprawach dotyczących udziału dziecka w zajęciach sportowych.

17.Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do regularnego opłacania składek do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto bankowe lub bezpośrednio u trenera lub osoby upoważnionej przez Zarząd. Wysokość składki wynosi 60 zł. Składka może być zmniejszona lub zaniechana po indywidualnej rozmowie z Zarządem. Nie opłacanie składki przez dwa kolejne miesiące może skutkować zawieszeniem uczestnictwa dziecka w zajęciach.

Konto bankowe Klubu:

Klub Sportowy Wisła Jabłonna

Ul. Modlińska 102

05-110 Jabłonna

Nr konta:70 8013 1016 2002 0067 9614 0002 

         Tytuł przelewu: Składka za miesiąc……….. za zawodnika ………… rocznik……….

18.Klub nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności dziecka na zajęciach. Jeżeli zawodnik jest chory lub kontuzjowany należy powiadomić trenera jak długa będzie absencja. W przypadku nieobecności dłuższej niż trzy tygodnie spowodowanej kontuzją, chorobą (lub wyjazdem po wcześniejszym poinformowaniu trenera) wysokość składki należy uzgodnić z Zarządem Klubu.

19.Dwa pierwsze zajęcia są zajęciami wprowadzającymi, za które (jeśli dziecko nie będzie kontynuować zajęć) nie będzie pobierana składka. W przypadku gdy zdecyduję się na zapisanie dziecka do Klubu a pierwsze zajęcia wprowadzające odbyły się do 15 dnia miesiąca, opłacę pełną składkę, jeżeli pierwsze zajęcia wprowadzające odbyły się po 15 dniu miesiąca opłacę połowę składki.

20.Przypadku odwołania z winy klubu dwóch treningów w miesiącu rodzice lub opiekunowie mogą wystąpić z wnioskiem o pomniejszenie składki na kolejny miesiąc.

21.W przypadku braku wpłat w ustalonych kwotach i terminie zawodnik może nie być dopuszczony do zajęć w danym okresie do czasu uregulowania płatności.

22.W przypadku wystąpienia czasowego braku możliwości zapłaty za zajęcia rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest wystąpić z podaniem i krótkim uzasadnieniem, do Zarządu Klubu Sportowego Wisła Jabłonna.

23.W przypadku konieczności wymiany strojów meczowych Rodzice lub Opiekunowie zobowiązują się do poniesienia częściowych lub całkowitych kosztów zakupu (ustalanych każdorazowo przed zakupem). W przypadku odejścia z Klubu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, a otrzymany wcześniej sprzęt podlega zwrotowi do Klubu, chyba, że poniesione koszty stanowiły 100% wartości zakupionego stroju.

24.Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu przez Rodzica lub Opiekuna może być podstawą do wydalenia z Klubu przez Zarząd.

25.Zarząd Klubu zastrzega sobie zmiany w Regulaminie po wcześniejszym uprzedzeniu Rodziców i Opiekunów.

 

 

 

  

Regulamin zatwierdzono Uchwałą Nr 2/2014 z dnia 08.02.2014  Zarządu Klubu Sportowego Wisła Jabłonna

 

 

 

Reklama

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 14

Kalendarium

16

12-2018

niedziela

17

12-2018

pon.

Urodziny obchodzi Piotr Małyszew

18

12-2018

wtorek

19

12-2018

środa

20

12-2018

czwartek

21

12-2018

piątek

22

12-2018

sobota

Najnowsza galeria

mecz nr 13
Ładowanie...