KS Wisła Jabłonna - strona nieoficjalna

Logowanie

Ostatnie spotkanie

PSS Legion Warszawa (S)K.S Wisła Jabłonna (B)
PSS Legion Warszawa (S) 2:2 K.S Wisła Jabłonna (B)
2018-05-26, 10:00:00
Warszawa, Stadion GKP Targówek, ul. Kołowa 18
    relacja »
oceny zawodników »

Wyniki

Ostatnia kolejka 24
SRT Halinów PSS Legion Warszawa (S)
RKS Mazur Radzymin MKS Hutnik Warszawa
SP Inter Warszawa (B) ŁKS Łochów
AP Marcovia II Marki (B) K.S Wkra Pomiechówek
UKS ASzWOJ Rembertów Warszawa PWKS Huragan II Wołomin
SKP Korona Warszawa 3:1 K.S Legionovia II Legionowo (S)
K.S Wisła Jabłonna (B) MKS Wicher Kobyłka

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 90, wczoraj: 183
ogółem: 1 182 923

statystyki szczegółowe

Statystyki drużyny

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PIŁKI NOŻNEJ PR

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PIŁKI NOŻNEJ PROWADZONYCH PRZEZ KLUB SPORTOWY WISŁA JABŁONNA

 

1.Zajęcia z piłki nożnej odbywają się na boiskach Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie, w hali sportowej przy Gimnazjum im. Orła Białego i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie .

2.Zajęcia z piłki nożnej, sparingi i mecze ligowe odbywają się w dniach i godzinach uzgodnionych i podanych do wiadomości na stronie internetowej www.wislajablonna93.futbolowo.pl oraz bezpośrednio przez trenera, zawodnikom i w przypadku osób niepełnoletnich również ich Rodzicom i Opiekunom prawnym.

3.Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonych godzinach i zawodnicy powinni być w szatni min 15 minut przed rozpoczęciem treningu, by przebrani o wyznaczonej godzinie wychodzili na trening.

4.Zawodników obowiązują buty do gry w piłkę nożną odpowiednim do miejsca prowadzenia zajęć (boiska: trawiaste i orlik - korki, hala i sala gimnastyczna – obuwie halowe). W  innym obuwiu zawodnik nie będzie dopuszczony do zajęć.

5.Uczestników zajęć obowiązuje przynoszenie i zakładanie skarpet piłkarskich oraz ochraniaczy.

6.Zawodnicy zobowiązani są do regularnego uczestnictwa w treningach, sparingach, turniejach i zawodach, których organizatorem lub uczestnikiem będzie KS Wisła Jabłonna z wyjątkiem usprawiedliwienia wynikającego z choroby, kontuzji lub po wcześniejszym poinformowaniu trenera z powodu wyjazdu rodzinnego.

7.Trenerzy raz na pół roku dokonują oceny uczestnika zajęć odnośnie obecności, zachowania, systematyczności i postępów w grze.

8.Klub ma prawo skreślenia zawodnika z zajęć sportowych w przypadku nagannego zachowania i nie przestrzegania zaleceń trenera podczas zajęć.

9.Naganne zachowanie Rodzica/Opiekuna w tym nagminne głośne komentowanie gry i krzyki w kierunku zawodników i trenera podczas treningu lub meczu również może spowodować skreślenie z listy zawodników.

10.Rodzice i Opiekunowie podczas prowadzonych zajęć oraz meczu mogą przebywać jedynie po stronie trybun, a ewentualne swoje uwagi i pytania zgłaszać trenerom lub członkom Zarządu po zakończonych zajęciach.

11.Po rozpoczęciu systematycznego udziału w zajęciach Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są dostarczyć badania lekarskie oraz są zobowiązani do systematycznego przedłużania ważności tych badań. W przypadku braku aktualnych badań zawodnik nie będzie dopuszczony do zajęć do momentu dostarczenia aktualnych badań.

12.Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia deklaracji zgłoszeniowej dotyczącej uczestnictwa dziecka w zajęciach sportowych i do wyrażenia zgody na udział dziecka w tych zajęciach.

13.Brak deklaracji zgłoszeniowej, oświadczenia Rodziców/Opiekunów prawnych wyrażającego zgodę na uczestnictwo oraz brak ważnych badań lekarskich spowoduje niedopuszczenie dziecka do zajęć.

14.Udział zawodników KS Wisła Jabłonna w innych niż klubowe treningach piłkarskich i obozach bez wiedzy i zgody pisemnej trenera prowadzącego może wiązać się z automatycznym skreśleniem z listy zawodniczej, za wyjątkiem kolonii sportowych nie organizowanych przez inny klub lub stowarzyszenie piłkarskie.

15.Podczas turniejów i meczów zawodnicy będą otrzymywali strój, który po zawodach należy zwrócić trenerowi.

16.Rodzice/Opiekunowie proszeni są o spisanie numerów telefonów do trenerów i wcześniejsze informowanie ich o przyczynach nieobecności w zajęciach i innych sprawach dotyczących udziału dziecka w zajęciach sportowych.

17.Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do regularnego opłacania składek do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto bankowe lub bezpośrednio u trenera lub osoby upoważnionej przez Zarząd. Wysokość składki wynosi 60 zł. Składka może być zmniejszona lub zaniechana po indywidualnej rozmowie z Zarządem. Nie opłacanie składki przez dwa kolejne miesiące może skutkować zawieszeniem uczestnictwa dziecka w zajęciach.

Konto bankowe Klubu:

Klub Sportowy Wisła Jabłonna

Ul. Modlińska 102

05-110 Jabłonna

Nr konta:70 8013 1016 2002 0067 9614 0002 

         Tytuł przelewu: Składka za miesiąc……….. za zawodnika ………… rocznik……….

18.Klub nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności dziecka na zajęciach. Jeżeli zawodnik jest chory lub kontuzjowany należy powiadomić trenera jak długa będzie absencja. W przypadku nieobecności dłuższej niż trzy tygodnie spowodowanej kontuzją, chorobą (lub wyjazdem po wcześniejszym poinformowaniu trenera) wysokość składki należy uzgodnić z Zarządem Klubu.

19.Dwa pierwsze zajęcia są zajęciami wprowadzającymi, za które (jeśli dziecko nie będzie kontynuować zajęć) nie będzie pobierana składka. W przypadku gdy zdecyduję się na zapisanie dziecka do Klubu a pierwsze zajęcia wprowadzające odbyły się do 15 dnia miesiąca, opłacę pełną składkę, jeżeli pierwsze zajęcia wprowadzające odbyły się po 15 dniu miesiąca opłacę połowę składki.

20.Przypadku odwołania z winy klubu dwóch treningów w miesiącu rodzice lub opiekunowie mogą wystąpić z wnioskiem o pomniejszenie składki na kolejny miesiąc.

21.W przypadku braku wpłat w ustalonych kwotach i terminie zawodnik może nie być dopuszczony do zajęć w danym okresie do czasu uregulowania płatności.

22.W przypadku wystąpienia czasowego braku możliwości zapłaty za zajęcia rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest wystąpić z podaniem i krótkim uzasadnieniem, do Zarządu Klubu Sportowego Wisła Jabłonna.

23.W przypadku konieczności wymiany strojów meczowych Rodzice lub Opiekunowie zobowiązują się do poniesienia częściowych lub całkowitych kosztów zakupu (ustalanych każdorazowo przed zakupem). W przypadku odejścia z Klubu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, a otrzymany wcześniej sprzęt podlega zwrotowi do Klubu, chyba, że poniesione koszty stanowiły 100% wartości zakupionego stroju.

24.Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu przez Rodzica lub Opiekuna może być podstawą do wydalenia z Klubu przez Zarząd.

25.Zarząd Klubu zastrzega sobie zmiany w Regulaminie po wcześniejszym uprzedzeniu Rodziców i Opiekunów.

 

 

 

  

Regulamin zatwierdzono Uchwałą Nr 2/2014 z dnia 08.02.2014  Zarządu Klubu Sportowego Wisła Jabłonna

 

 

 

Reklama

Najbliższe spotkanie

K.S Wisła Jabłonna (B)MKS Wicher Kobyłka
K.S Wisła Jabłonna (B)   MKS Wicher Kobyłka
2018-06-03, 17:00:00


Statystyki przedmeczowe »

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 25
PSS Legion Warszawa (S) - MKS Wicher Kobyłka
SKP Korona Warszawa - SRT Halinów
K.S Legionovia II Legionowo (S) - UKS ASzWOJ Rembertów Warszawa
PWKS Huragan II Wołomin - AP Marcovia II Marki (B)
K.S Wkra Pomiechówek - SP Inter Warszawa (B)
ŁKS Łochów - RKS Mazur Radzymin
MKS Hutnik Warszawa - K.S Wisła Jabłonna (B)

Kalendarium

28

05-2018

pon.

29

05-2018

wtorek

Urodziny obchodzi Łukasz Walczak

30

05-2018

środa

31

05-2018

czwartek

01

06-2018

piątek

02

06-2018

sobota

03

06-2018

niedziela

Najnowsza galeria

Wisła - Mazur 1:2
Ładowanie...